If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Produkt<br /> översikt<br /> Bor Ytterdörr<br /> -<br /> Tillval för<br /> utökad funktion<br /> Extreme Plus Säkerhet EN1627 Ljud Ljud & brand Passiv<br /> Extreme Plus<br /> Ytterdörr för miljömässigt känsliga och väderutsatta områden.<br /> Hårt väder och vind kan påverka en ytterdörrs utseende och<br /> funktion. Extreme plus innebär att ytterdörren är konstruerad<br /> på samma unika sätt som en standard dörr med bland annat<br /> kraftigt ramträ, dubbla stålplåtar och vacuum-impregnerad<br /> karm. En av skillnaderna är Medite Tricoy Extreme som ytma-<br /> terial istället för HDF. Medite Tricoy Extreme är ett ytmaterial<br /> som kännetecknas av sin extrema vattentålighet med minimal<br /> svällning och rörelse. Dörren är också försedd med *rostfria<br /> gångjärn samt glaslister, spröjs och dekor tillverkade i accoya<br /> och Medite exteriör. Dör<a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=1"> Produkt översikt Bor Ytterdörr -</a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=2"> Tillval för utökad funktion Extreme Plus</a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=3"> ES ES </a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=4"> ES S </a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=5"> S ESLBP </a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=6"> E Rutan </a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=7"> Tillval för personlig anpassning Standardkulöre</a> <a title="Bor Ytterdo&#776;rr QuickGuide_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d82cb3fc?page=8"> Hemligheten bakom våra ytterdörrar! Dörren d</a>