If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Års- och<br /> hållbarhets-<br /> redovisning2016<br /> Sveriges största<br /> skogsägare<br /> Sveaskog är Sveriges största<br /> skogsägare med 14 procent av<br /> Sveriges skogar. Omsättningen<br /> uppgick 2016 till 5,9 miljarder<br /> kronor och medelantalet med­<br /> arbetare var 844, verksamma<br /> runt om i landet. Ägare är<br /> svenska staten.<br /> Sveaskog säljer timmer, massa­<br /> ved, biobränsle, skogsplantor<br /> och skogliga tjänster. Sveaskog<br /> kompletterar utbudet från egen<br /> skog med inköp från andra<br /> skogsägare, byten och import.<br /> Dessutom gör Sveaskog mark­<br /> affärer och utvecklar skogen<br /> som en plats för fiske, jakt och<br /> andra naturupplevelser.<br /> Sveaskogs<br /> skogsinnehav Kiruna<br /> Kalix<br /> Luleå<br /> Umeå<br /> Östersund<br /> Sundsvall<br /> Gävle<br /> Karlstad<br /> Stockholm<br /> Andelen trädslag på<br /> Sveaskogs mark<br /> Göt<a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=1"> Års- och hållbarhets- redovisning2016</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=2"> Sveriges största skogsägare Sveaskog är Sverige</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=3"> Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 5 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=4"> SVEaSKOGS UppDRaG Sveaskog ägs av svensk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=5"> Kommentar från ordföranden Sveaskogs verksamhet </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=6"> VD HaR ORDEt Kommentar från vd: Vi skapar</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=7"> VD HaR ORDEt ” Tack vare framgångsrik</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=8"> Det här är Sveaskog Tusentals människor ja</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=9"> DEt HÄR ÄR SVEaSKOG SKOGSbruK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=10"> ÅRSREDOVISNING 2016 Visionen, missionen </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=11"> ÅRSREDOVISNING 2016 Strategier för god l</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=12"> ÅRSREDOVISNING 2016 Sveaskog skapar bety</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=13"> MÅL OCH UtFaLL 2016 Mål och utfall 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=14"> MÅL OCH UtFaLL 2016 Kundernas främsta och </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=15"> MÅL OCH UtFaLL 2016 Ledande inom innovat</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=16"> ÅRSREDOVISNING 2016 Växande skog bra för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=17"> Sveaskog deltar i opinionsarbetet för att öka ins</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=18"> ÅRSREDOVISNING 2016 Naturvård för ökad b</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=19"> ÅrSrEDOVISNINg 2016 All skog FSC®-certifier</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=20"> ÅRSREDOVISNING 2016 Kultur och motivatio</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=21"> De största personalkategorierna Maskinförare </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=22"> ÅRSREDOVISNING 2016 Höga krav på entrepr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=23"> Karl­Oskar Isaksson på Isakssons Terrängtransport</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=24"> ÅRSREDOVISNING 2016 Innovationer för öka</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=25"> Sedan 2010 har Svenska Skogsplantor minskat sina </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=26"> ÅRSREDOVISNING 2016 Lägre resultat 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=27"> ÅRSREDOVISNING 2016 heter, uppgick till 2</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=28"> ÅRSREDOVISNING 2016 Växande marknad för </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=29"> Säkerhetsstugan på 2 000 meters höjd vid toppen a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=30"> ÅRSREDOVISNING 2016 God efterfrågan på m</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=31"> Sveaskogs massaved förädlas för att sedan använda</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=32"> ÅRSREDOVISNING 2016 Biobränslen möter st</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=33"> Svenska Skogsplantor, upplåtelser, jakt, fiske oc</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=34"> ÅRSREDOVISNING 2016 Ett aktivt skogsbruk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=35"> Gröna obligationer I början av 2016 gav Sveaskog</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=36"> ÅRSREDOVISNING 2016 Utdelning och vinstd</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=37"> ÅRSREDOVISNING 2016 Risk­ och känslighet</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=38"> ÅRSREDOVISNING 2016 Biologiska risker RISK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=39"> ÅRSREDOVISNING 2016 Marknadsrisker RISK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=40"> Sveaskog erbjuder praktikplatser för att minska u</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=41"> BOLaGSStyRNINGSRappORt 2016 Bolagsstyrni</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=42"> BOLaGSStyRNINGSRappORt 2016 ring av styre</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=43"> BOLAGSSTRUKTUR Sveaskogs verksamhet organiseras i</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=44"> BOLaGSStyRNINGSRappORt 2016 Riskbedömning</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=45"> Invigningen av den 37:e ekoparken i det eldhärjad</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=46"> BOLaGSStyRNINGSRappORt 2016 Styrelse </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=47"> Helene Biström Styrelseordförande. Civilingenjör.</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=48"> BOLaGSStyRNINGSRappORt 2016 Koncernledni</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=49"> Per-Olof Wedin Vd och koncernchef. Civilingenjör.</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=50"> Mörrums Kronolaxfiske mellan Karlskrona och Kristi</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=51"> Flerårsöversikt Flerårsöversikt 201</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=52"> Koncernens resultaträkning Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=53"> Koncernens balansräkning Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=54"> Koncernens förändring i eget kapital eget ka</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=55"> Koncernens kassaflödesanalys Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=56"> Moderbolaget Resultaträkning Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=57"> Moderbolaget Förändring i eget kapital </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=58"> Skogsbruket är bra för klimatet och med aktiv nat</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=59"> Noter Beloppen anges i miljoner kronor (MSEK) d</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=60"> avskrivningar och eventuella nedskrivningar samt </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=61"> De nedan angivna redovisningsprinciperna för mode</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=62"> koncernen Moderbolaget Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=63"> koncernen Moderbolaget Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=64"> Löner och andra ersättningar per land 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=65"> Ersättningar och förmåner under året, koncernledn</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=66"> koncernen Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=67"> Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=68"> Not 14 | Materiella anläggningstillgångar REDOVI</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=69"> Byggnader, </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=70"> Modellantaganden intäkterna (virkespriserna) utgå</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=71"> Andra långfristiga intresse- värd</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=72"> Not 17 | Långfristiga fordringar koncernen </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=73"> Not 21 | Likvida medel, räntebärande skulder och </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=74"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=75"> låne- och Finansiella t</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=76"> koncernen Msek </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=77"> Avsättningar för resursanpassning Avsättningar ti</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=78"> med bankerna har sveaskog Förvaltnings AB så kall</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=79"> Likviditetsrisk Förfalloår för finansiella skulder</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=80"> Försäkran och underskriftsmening Underteckna</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=81"> Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Sveasko</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=82"> Annan information än årsredovisningen och koncern</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=83"> Noter till hållbarhetsredovisningen Not H1 | O</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=84"> Not H2 | Väsentlighetsanalysen varje år gör före</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=85"> Not H4 | Intressentdialogerna sveaskog har struk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=86"> Not H5 | Miljö och naturskydd Naturskydd kan var</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=87"> Medarbetardata När inget annat anges avses h</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=88"> Not H13 | Sjukfrånvaro 2012 2013 2014 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=89"> Revisors rapport över översiktlig granskning av S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=90"> Definitioner Avkastning på eget kapital redovis</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=91"> Direktavkastning Definition: rörelseresultat för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=92"> Ordlista AEO Förkortning för Authorised econo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=93"> Finansiell kalender Delårsrapport januari – mars</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=94"> Det är sveaskog stab Hr & kommunikation som produ</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=95"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2016 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/d92cd66b?page=96"> SVEASKOG AB Org nr 556558-0031 Sveaskogs huvudko</a>