If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Coloplast Irrigation och Conseal®<br /> Reglerad tarmtömning<br /> Förord<br /> Innan du fick kolostomi, tänkte du förmodligen aldrig på hur det skulle vara att inte kunna<br /> styra tarmfunktionen. Efter operationen, har du säkert många gånger varit orolig för gaser,<br /> lukt och ljud.<br /> Sedan 50 år är Coloplast en av världens ledande tillverkare av stomimaterial. Utvecklingen<br /> går snabbt och idag är våra stomipåsar av mycket hög kvalité.<br /> Som ett alternativ till en vanlig stomipåse kan många kolostomiopererade dessutom<br /> använda irrigationsmetoden för att att tömma tarmen varannan dag.<br /> Mellan irrigationstillfällena kan du använda Conseal, en propp som gör dig fri från påse,<br /> ljud och lukt under hela eller delar av ett dygn.<br /> Vad är en kolostomi?<br /> Varför får man en kolostomi?<br /> Det kan bero på en tumörsjukdom, fickbildningar på<br /> tarmen eller att man behöver avlasta tarmen. Man kan<br /> få en kolostomi permanent <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=1"> Coloplast Irrigation och Conseal® Reglerad tarmtö</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=2"> Förord Innan du fick kolostomi, tänkte du förmod</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=3"> Vad är en kolostomi? Varför får man en kolost</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=4"> Vad betyder orden? Kolostomi - tjocktarmen led</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=5"> Irrigation Irrigation är en metod för kolostom</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=6"> Att irrigera passar mig perfekt Ingrid Mattsso</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=7"> – Irrigationssetet är lite skrymmande att ha med </a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=8"> Conseal® – en unik typ av produkt Conseal ka</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=9"> Inlärning Att vänja sig vid Conseal är nästan</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=10"> Frågor och svar Fråga: Hur lång tid efter oper</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=11"> Sortiment 1-dels Assura Conseal propp Diameter</a> <a title="SP1043 Irrigation och conseal folder page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/dcbbab7d?page=12"> assistans Tidningen assistans ges ut av Coloplast</a>