If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1 • 2015<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> GLESBYGDENS<br /> f<br /> ramtid<br /> Så kan ett enda sågverk påverka<br /> entreprenörsandan i en hel bygd.<br /> SID 6–8<br /> SKOGSBRUK<br /> KUND<br /> FORSKNING<br /> Industridagar boostar relationer Rådig insats säkrade kvaliteten På jakt efter hotspots<br /> Att skapa goda relationer mellan virkesleverantörerna Grundfors skogsmaskiner gjorde kvalitetsuppföljning Lenka Kuglerová vill minska de fasta skyddszonerna kring<br /> och Sveaskog är viktigt av många anledningar. SID 13–17 – dubbskadad virkesleverans stoppades. SID 10–11 vatten och prioritera våta hotspots. SID 28–29<br /> Nr 1•2015<br /> GÅR DET ATT använda skogsråvara istället för<br /> kol vid framställning av järn och stål? På sidan<br /> 4 i det här numret skriver vi om forskningspro-<br /> jektet BIODRI som ska undersöka den möjlig-<br /> heten. Och även resten av tidni<a title="Forum Sveaskog 1-15 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=1"> 1 • 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYG</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=2"> Nr 1•2015 GÅR DET ATT använda skogsråvara</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=3"> Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskape</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=4"> AKTUELLT Projekt med många vinnare Mat i tr</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=5"> Med en stark tro på </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=6"> MARKNAD Foto: Jean Zindel TräTAR MARK Träbyggan</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=7"> Foto: Didier Boy De La Tour I </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=8"> MARKNAD Material i stommar varierar Andel stom</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=9"> MARKNAD KRÖNIKA | MARKNAD Skilda världar i värdek</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=10"> KUND GRUNDFORS LARM RÄDDADE MÖBELPRODUKTION </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=11"> LAGSPELARE Maskinförare Peter Danielsson </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=12"> Mot ljusnande framtid Entreprenörsanda är et</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=13"> TEMA </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=14"> TEMA Undret i Sikfors Ett stort mått av entrep</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=15"> Handlar'n blir en naturlig träff</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=16"> TEMA Foto: M Efterhand har företaget nått en po</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=17"> Vi på Handelsbanken pratar gärna skog och lantbru</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=18"> SKOGSBRUK Virkesköparen Håkan Andersson </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=19"> I den 36 meter långa barktrum- man hittades en gå</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=20"> FÖRYNGRING Nytt på plantfronten Det gäller att v</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=21"> Bli en fena på alla arter! Lär dig allt om svensk</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=22"> FORSKNING Lenka Kuglerová har i sin doktors- avha</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=23"> På jakt efter hotspots Det kan vara dags att skro</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=24"> TEXT: SARA BERGQVIST FOTO: ALEXANDER VON SYDOW AR</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=25"> Skogsaffärer på nya sätt. Vår kunskap och närhet </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=26"> Ett år efter att maskinerna lämnat sko</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=27"> www.logmax.se HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=28"> Nu vill vi bli ännu bättre! Såväl kunder, leveran</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=29"> Hans Göran Hallin på Bjurfors Skogstjänst och kol</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=30"> FRITID </a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=31"> PUNKIG FRISYR glad Harald Frisk hittade en</a> <a title="Forum Sveaskog 1-15 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8adb46f?page=32"> </a>