If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Undersøgelse blandt stomiopererede<br /> i Danmark – 2014<br /> Indhold<br /> • Om undersøgelsen<br /> • Hovedkonklusioner<br /> • Resultater fra undersøgelsen<br /> · Hvem er de stomiopererede<br /> · At leve med stomi<br /> · Bekymringer før og efter en stomioperation<br /> · Forholdet til omverden<br /> · Kontakt til fagpersoner og andre<br /> stomiopererede<br /> · Brug af stomiprodukter<br /> · Regionerne<br /> 2<br /> Indledning<br /> Ny undersøgelse giver ny viden om livet med stomi<br /> En ny undersøgelse foretaget blandt<br /> COPA-medlemmer giver ny viden om livet<br /> med stomi.<br /> I løbet af vinteren 2014 udførte COPA i sam-<br /> arbejde med Coloplast og analysefirmaet Ad-<br /> vice en undersøgelse blandt COPA’s medlem-<br /> mer. Formålet var at få mere viden om, hvad<br /> det vil sige at leve med stomi.<br /> Metode og data<br /> Det var en kvantitativ spørgeskemaundersø-<br /> gelse, hvor analysefirmaet<a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=1"> Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark – 20</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=2"> Indhold • Om undersøgelsen • Hovedkonklusioner </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=3"> Indledning Ny undersøgelse giver ny viden om li</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=4"> Om undersøgelsen </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=5"> Formålet med undersøgelsen er: • At skabe inds</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=6"> Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner #1 • 86% a</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=7"> Hvem er de stomiopererede 7</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=8"> Køn, civilstatus og alder Køn </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=9"> Uddannelse og region Uddannelse Uddannelse i</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=10"> Type og tid med stomi Hvilken type stomi har </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=11"> At leve med stomi 11</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=12"> Langt de fleste har et godt hverdagsliv med deres </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=13"> Ca. 9 ud af 10 stomiopererede har accepteret dere</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=14"> Et liv med stomi giver dog også udfordringer </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=15"> 33% har opgivet eller skåret ned på aktiviteter </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=16"> Bekymringer før og efter en stomioperation </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=17"> Inden operationen er respondenternes største beky</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=18"> ” Jeg vidste ikke, jeg skulle have stomi, før j</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=19"> 78% af respondenterne oplever, at deres stomi er </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=20"> ” Jeg er bekymret for at deltage i teaterbesøg,</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=21"> Jo længere tid respondenterne har haft stomi, jo </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=22"> billede her Forholdet til omverdenen </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=23"> Næsten alle stomiopererede (95%) har det fint med,</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=24"> 48% har fortalt deres kolleger, at de har stomi </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=25"> De stomiopererede har delte meninger om, hvorvidt</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=26"> 24% af de stomiopererede mener, at stomi er et ta</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=27"> 62% af de stomiopererede ville foretrække, at der</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=28"> Kontakt til fagpersoner og andre stomiopererede </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=29"> 66% af de stomiopererede har haft kontakt til en </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=30"> 72% tager selv initiativ til at tale med en stomi</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=31"> Stort set alle stomiopererede har det fint med at </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=32"> 2/3 oplever, at deres kommune/ sagsbehandler har </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=33"> Det er forskelligt for den enkelte respondent, om</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=34"> Brug af stomiprodukter 34</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=35"> 95% er tilfredse/meget tilfredse med deres stomip</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=36"> Det hyppigste problem med stomiprodukter er lækag</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=37"> For 62% er det usandsynligt/meget usandsynligt, a</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=38"> Halvdelen af de stomiopererede (51%) har aldrig s</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=39"> 52% angiver, at de selv har taget initiativ til a</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=40"> Størstedelen af de stomiopererede (89%) tror ikke</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=41"> Sikkerheden er det vigtigste for de 5 </a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=42"> Regionerne Region Nordjylland Re</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=43"> Hvor ofte har du været i kontakt med en stomisyge</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=44"> I hvor høj grad oplever du, at din kommune/ sagsb</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=45"> Benytter du dig af, at du selv kan tage initiativ</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=46"> Konklusion Bekymringer før og efter en stomio</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=47"> 47</a> <a title="Stomi-COPA-analyse_folder page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/e8b4d278?page=48"> Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk,</a>