If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Blåstömningshjälp för pojkarMin RIK-sida<br /> Jag ska tömma urinblåsan med kateter var timme<br /> Sjukhus/mottagning:<br /> Min läkare/uroterapeut/sjuksköterska heter:<br /> Telefon: Telefontid:<br /> Min kateter heter:<br /> Storlek (färg på konan eller ch): Längd (mm):<br /> Rita av din kateter eller skriv upp saker du vill komma ihåg:<br /> 2Tömning av urinblåsan med tappningskateter<br /> Det finns hjälp att få för barn som har problem med att tömma urinblåsan<br /> helt från urin. Metoden heter Ren Intermittent Kateterisering (RIK) och inne-<br /> bär att blåsan töms fullständigt och på regelbunden basis med hjälp av en<br /> tappningskateter. En tappningskateter är ett smalt plaströr som förs in gen-<br /> om urinröret till urinblåsan. Det är en enkel och smärtfri teknik som anses<br /> vara bäst vid långsiktigt behov av blåstömningshjälp.<br /> kate<a title="Barnfolder Pojkar page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=1">Blåstömningshjälp för pojkar</a> <a title="Barnfolder Pojkar page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=2">Min RIK-sida Jag ska tömma urinblåsan med katet</a> <a title="Barnfolder Pojkar page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=3">Tömning av urinblåsan med tappningskateter Det </a> <a title="Barnfolder Pojkar page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=4">Så här kissar du med SpeediCath Standard 1. </a> <a title="Barnfolder Pojkar page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=5">Sova, äta, borsta, RIKa ... Det är viktigt att </a> <a title="Barnfolder Pojkar page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=6">Vanliga funderingar om RIK Är det jobbigt att l</a> <a title="Barnfolder Pojkar page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=7">Vad gör jag om jag inte får in katetern? Vänta då</a> <a title="Barnfolder Pojkar page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e925f4ab?page=8">Tillsammans kan vi göra livet lättare för barn me</a>