If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #hjärtahjärnajenny<br /> JENNY/21-22<br /> GYMNASIEUTBILDNINGAR VID JENNY NYSTRÖMSKOLAN, KALMAR<br /> BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET<br /> EKONOMIPROGRAMMET; Marknadsföring och management, Kriminologi<br /> ESTETISKA PROGRAMMET; Bild och Form , Dans, Media, Musik och Teater<br /> HOTELL och TURISMPROGRAMMET<br /> INDIVIDUELLA PROGRAMMET<br /> NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET; Natur, Samhälle<br /> RESTAURANG OCH LIVSMEDEL; Bageri, Servering<br /> VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET<br /> Jenny Nyströmskolan 2021/2022 01<br /> INNEHÅLL<br /> Välkomna till Jenny Nyströmskolan .....................3<br /> Fakta om JENNY NYSTRÖMSKOLAN..........4<br /> Så tycker eleverna om JENNY ............................ 5<br /> Viktigt att tänka på inför ditt val .............................6<br /> Studie- och Yrkesvägledare på Jenny ................7<br /> Att söka och komma in ............................................ 8<br /> Skolan med eget bageri och<br /> restaurang ..............<a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=1"> #hjärtahjärnajenny JENNY/21-22 GYMNASIEUTBILDNIN</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=2"> INNEHÅLL Välkomna till Jenny Nyströmskolan ......</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=3"> Välkommen till Jenny Nyströmskolan! VÅR SKOLA </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=4"> Kontakt Jenny Nyströmskolan Smålandsgatan 25, Box</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=5"> Så tycker eleverna om JENNY Eleverna på JENNY NYS</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=6"> Viktigt att tänka på inför ditt val VAD TYCKER D</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=7"> VILKA VAL KAN DU GÖRA? Ta alltid reda på vilka mö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=8"> Att söka och komma in ANSÖKAN Du som bor i Borgho</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=9"> UTBILDNINGSVÄGAR GYMNASIESKOLA Inom Kalmarsunds g</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=10"> Skolan med ett eget bageri & restaurang! Jenny b</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=11"> ! oa Kvillegård och Oliwer etersson serverar höst</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=12"> Älska det du gör! #hjärtahjärnajenny "Att få någ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=13"> Hote och T ur smprogrammet ll i ur An</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=14"> Barn och fritid med människan i tanken! - Livslå</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=15"> och utforska de praktiska delarna till följd av a</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=16"> Du kan äsa mer om Na urvetenskaps- programme Natu</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=17"> Malin Marcusson, och Magnus Karlsson på Jenny Nys</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=18"> NYHET! skolan utökar med NYTT Ekonomiprogram! Hö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=19"> "Skolan har de sista åren profilerat sig mot entre</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=20"> En del av Jennys nya elevkår 2020/21 Vi finns </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=21"> FIKA ÄR PRIO ETT och som vanligt har jag, ordföra</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=22"> Det är FRISKT och SUNT a tt ta hjälp för att komm</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=23"> • SKOLSKÖTERSKORNA arbetar för att främja, </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=24"> HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM - Jenny Nyströmskola</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=25"> Jenny Nyströmskolan HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=26"> EKONOMIPROGRAMMET (EK) Ekonomi - Profil marknadsfö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=27"> EK-JN Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi Profil </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=28"> EKONOMIPROGRAMMET (EK) Juridik - Profil kriminolog</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=29"> EK-JN Ekonomiprogrammet inriktning Juridik Profil </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=30"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Bild & formgivning / Da</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=31"> Du söker direkt till en av ES fem olika inriktnin</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=32"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Bild & formgivning | Je</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=33"> ESBIL-JN ? Estetiska programmet Inriktning Bild </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=34"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Dans | Jenny Nyströmsko</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=35"> ESDAN-JN ? Estetiska programmet Inriktning Dans </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=36"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Estetik & media | Jenny</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=37"> ESEST-JN Estetiska programmet Inriktning Estetik </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=38"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Musik | Jenny Nyströmsk</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=39"> ESMUS-JN Foto: Melker Andreasson ? Estetiska p</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=40"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Teater | Jenny Nyströms</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=41"> ESTEA-JN ? Estetiska programmet Inriktning Teate</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=42"> NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA) Naturvetenskap / N</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=43"> NA-JN ? Naturvetenskapsprogrammet (NA-JN) GYMN</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=44"> YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan Älska det du gör</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=45"> YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan För att få en yr</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=46"> BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Fritid och hälsa</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=47"> BF-JN FRITID OCH HÄLSA Inriktningskurser </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=48"> HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT) Jenny Nyströmsk</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=49"> HT-JN ? Hotell- och turismprogrammet (HT-JN) GY</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=50"> RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL) Bageri </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=51"> dagar har undervisning i skolan och andra dagar ä</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=52"> RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL) Bageri </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=53"> RL-JN ? Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=54"> VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO) Vård & omsorg | </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=55"> VO-JN ? Vård- och omsorgsprogrammet (VO-JN) GYM</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=56"> INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) Individuellt alternativ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=57"> Individuellt alternativ / Programinriktat val / S</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=58"> INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) Individuellt alternativ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=59"> Efter utbildningen kan du söka vidare till gymnas</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=60"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll & Inneb</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=61"> Fotboll & Innebandy | Jenny Nyströmskolan & Stagn</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=62"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll & Inneb</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=63"> NIU BF – INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA GYMNASIEGEME</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=64"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll | Jenny</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=65"> NIU NIU INNEBANDY F</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=66"> Älska det du gör! #hjärtahjärnajenny Ledningen p</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=67"> Flera sätt att få information om skolan och våra </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=68"> KONTAKTA OSS PÅ JENNY NYSTRÖMSSKOLAN OM DU VILL V</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=69"> #hjärtahjärnajenny JENNY/21-22 GYMNASIEUTBILDNIN</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=70"> INNEHÅLL Välkomna till Jenny Nyströmskolan ......</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=71"> Välkommen till Jenny Nyströmskolan! VÅR SKOLA </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=72"> Kontakt Jenny Nyströmskolan Smålandsgatan 25, Box</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=73"> Så tycker eleverna om JENNY Eleverna på JENNY NYS</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=74"> Viktigt att tänka på inför ditt val VAD TYCKER D</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=75"> VILKA VAL KAN DU GÖRA? Ta alltid reda på vilka mö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=76"> Att söka och komma in ANSÖKAN Du som bor i Borgho</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=77"> UTBILDNINGSVÄGAR GYMNASIESKOLA Inom Kalmarsunds g</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=78"> Skolan med ett eget bageri & restaurang! Jenny b</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=79"> ! oa Kvillegård och Oliwer etersson serverar höst</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=80"> Älska det du gör! #hjärtahjärnajenny "Att få någ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=81"> Hote och T ur smprogrammet ll i ur An</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=82"> Barn och fritid med människan i tanken! - Livslå</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=83"> och utforska de praktiska delarna till följd av a</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=84"> Du kan äsa mer om Na urvetenskaps- programme Natu</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=85"> Malin Marcusson, och Magnus Karlsson på Jenny Nys</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=86"> NYHET! skolan utökar med NYTT Ekonomiprogram! Hö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=87"> "Skolan har de sista åren profilerat sig mot entre</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=88"> En del av Jennys nya elevkår 2020/21 Vi finns </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=89"> FIKA ÄR PRIO ETT och som vanligt har jag, ordföra</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=90"> Det är FRISKT och SUNT a tt ta hjälp för att komm</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=91"> • SKOLSKÖTERSKORNA arbetar för att främja, </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=92"> HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM - Jenny Nyströmskola</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=93"> Jenny Nyströmskolan HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=94"> EKONOMIPROGRAMMET (EK) Ekonomi - Profil marknadsfö</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=95"> EK-JN Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi Profil </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=96"> EKONOMIPROGRAMMET (EK) Juridik - Profil kriminolog</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=97"> EK-JN Ekonomiprogrammet inriktning Juridik Profil </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=98"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Bild & formgivning / Da</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=99"> Du söker direkt till en av ES fem olika inriktnin</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=100"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Bild & formgivning | Je</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=101"> ESBIL-JN ? Estetiska programmet Inriktning Bild </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=102"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Dans | Jenny Nyströmsko</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=103"> ESDAN-JN ? Estetiska programmet Inriktning Dans </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=104"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Estetik & media | Jenny</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=105"> ESEST-JN Estetiska programmet Inriktning Estetik </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=106"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Musik | Jenny Nyströmsk</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=107"> ESMUS-JN Foto: Melker Andreasson ? Estetiska p</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=108"> ESTETISKA PROGRAMMET (ES) Teater | Jenny Nyströms</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=109"> ESTEA-JN ? Estetiska programmet Inriktning Teate</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=110"> NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA) Naturvetenskap / N</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=111"> NA-JN ? Naturvetenskapsprogrammet (NA-JN) GYMN</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=112"> YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan Älska det du gör</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=113"> YRKESPROGRAM Jenny Nyströmskolan För att få en yr</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=114"> BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Fritid och hälsa</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=115"> BF-JN FRITID OCH HÄLSA Inriktningskurser </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=116"> HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT) Jenny Nyströmsk</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=117"> HT-JN ? Hotell- och turismprogrammet (HT-JN) GY</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=118"> RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL) Bageri </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=119"> dagar har undervisning i skolan och andra dagar ä</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=120"> RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL) Bageri </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=121"> RL-JN ? Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=122"> VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO) Vård & omsorg | </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=123"> VO-JN ? Vård- och omsorgsprogrammet (VO-JN) GYM</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=124"> INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) Individuellt alternativ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=125"> Individuellt alternativ / Programinriktat val / S</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=126"> INTRODUKTIONSPROGRAM (IM) Individuellt alternativ</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=127"> Efter utbildningen kan du söka vidare till gymnas</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=128"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll & Inneb</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=129"> Fotboll & Innebandy | Jenny Nyströmskolan & Stagn</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=130"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll & Inneb</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=131"> NIU BF – INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA GYMNASIEGEME</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=132"> NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Fotboll | Jenny</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=133"> NIU NIU INNEBANDY F</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=134"> Älska det du gör! #hjärtahjärnajenny Ledningen p</a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=135"> Flera sätt att få information om skolan och våra </a> <a title="Jenny UTB KATALOG_ Interaktiv PDF s1-36 _231019 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/ed21bf2e?page=136"> KONTAKTA OSS PÅ JENNY NYSTRÖMSSKOLAN OM DU VILL V</a>