If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Hållbarhetsrapport<br /> 2015<br /> Förord 3<br /> Information om rapporten 4<br /> Introduktion till vårt hållbarhetsarbete 9<br /> Miljö 11<br /> Etik 28<br /> Kvalitet 34<br /> Mångfald 40<br /> Samhällsansvar 44<br /> Global Reporting Index Checklista 48<br /> 2<br /> Förord<br /> I en tid där förändring är konstant är det bra<br /> att ibland stanna upp och reflektera över både<br /> utmaningar men också framgångar. Att vara<br /> företagare idag innebär att leva i ständiga<br /> förändringar men vi utmanas och gläds över<br /> det innovationstänkande som driver både våra<br /> kunder som oss själva till smartare och långsik-<br /> tiga lösningar.<br /> 2015 blev året när vi fick ytterligare en kvalitets-<br /> stämpel på vårt arbete och engagemang inom<br /> hållbarhetsområdet. Som först i branschen<br /> blev<a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=1"> Hållbarhetsrapport 2015</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=2"> Förord 3 Information om r</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=3"> Förord I en tid där förändring är konstant är de</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=4"> Information om rapporten Staples Sweden AB och S</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=5"> Våra säljkanaler i har som mål att kunna möta al</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=6"> Då våra ekonomiska resultat för 2015 blir offentl</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=7"> Våra intressenter Identifiering och urval av int</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=8"> Sammanfattning av genomförd intressentdialog 2015</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=9"> Introduktion till vårt hållbarhetsarbete Vårt </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=10"> Vårt arbete mot att bli ledande inom hållbarhet S</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=11"> Miljö Easy on the Planet (EotP) är vårt miljökon</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=12"> Global vision och miljömål Våra lokala miljömål </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=13"> Våra miljö-, kvalitets- och hållbarhetsmål är hår</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=14"> Miljöfokus på Staples Vi eftersträvar ett proakt</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=15"> Samarbete med kunder och leverantörer för en bätt</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=16"> Minimera våra koldioxidsutsläpp och hjälpa kunder</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=17"> Globala höjdpunkter 2015 • Vi reducerade vår </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=18"> 152.572 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=19"> Lokalt mål 2015 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=20"> 1.000 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=21"> Erbjuda våra kunder hållbara produkter och tjänst</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=22"> Miljölösningar för våra kunder Snittförsäljni</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=23"> Minimera vårt avfall, återvinning av tekniska pro</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=24"> 30 27 22 20 10 1010 7 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=25"> Återvinning av kunders avfall Vi har flera kompl</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=26"> 20.000 14.387 10.000 8.893 styck  932 0 2013 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=27"> Framtida utmaningar Kunden står alltid i fokus o</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=28"> BIDR&A-T(IL6L%SA8M-H0Ä0L 8%%27:%6 </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=29"> Stärka vår ledningsstruktur, skydda investerare, </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=30"> Antikorruption Hos Staples åtar vi oss att driva </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=31"> Globala prestationer under 2015 • Reviderat oc</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=32"> Leverantörer som inte uppfyller minimikraven måst</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=33"> </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=34"> Kvalitet Vi vill göra det bästa möjliga för vår</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=35"> Ledningen valde att fokusera extra på två kvalite</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=36"> Styrning leverantörer - Leverantörsuppföljning </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=37"> Produktansvar – information och märkning Säkerhe</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=38"> Motivera våra medarbetare På Staples prioriteras</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=39"> Vi har även genomfört undersökningar inom delar a</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=40"> Mångfald VE:R)</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=41"> Ett initiativ med ambition att stärka mångfalden </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=42"> Jämställdhetsplan • Skapa förutsättningar för </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=43"> 43</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=44"> Samhällsansvar Vi vill nå ut till och stödja de </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=45"> Engagera medarbetare och ge tillbaka till samhäll</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=46"> Fitness Fundraiser Fitness Fundraiser’s är utform</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=47"> </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=48"> GRI och struktur för rapporten Denna rapport är </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=49"> Rapporteringsgrad Helt Delvis GRI4 Referens Omfat</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning_2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/08621be7?page=50"> </a>