If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #1 2016<br /> 18<br /> En dag<br /> i tunneln<br /> Följ teamet som spränger<br /> tio kilometer biltunnel.<br /> 32<br /> 5<br /> Fem procent – så mycket<br /> ska NCC växa per år<br /> med nya strategin.<br /> 14<br /> Familjens<br /> dröm blev<br /> sann<br /> TEMA:<br /> 21<br /> NCC Spuma:<br /> « Kunderna<br /> blir ofta<br /> förvånade<br /> hur fort det<br /> verkar »<br /> Kundens bästa partner<br /> 2<br /> Text: Maria Landelius<br /> ÖGONBLICKSBILDEN: KÖPENHAMN, DANMARK Foto: Erik Mårtensson<br /> 11 DECEMBER 2015, KL. 14.36<br /> Posthuset i centrala Köpenhamn är<br /> historiskt. Det har varit nav för sortering<br /> och utdelning av stadens post och paket<br /> sedan 1780. Här har även Danmarks mest<br /> kända rån ägt rum. Förra seklet byggdes<br /> huset ut i flera etapper. Nu har posten<br /> flyttat till andra lokaler.<br /> En rivningsrobot klipper ner de stadiga<b<a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=1"> #1 2016 18 En dag i tunneln Följ teamet som </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=2"> 2 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=3"> 11 DECEMBER 2015, KL. 14.36 Posthuset i centrala </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=4"> 4 LEDARE: LISELOTTE BERGKVIST »Kraftsamling</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=5"> TEMA 24 MIRELA JOBBAR PÅ Angereds nya närsjuk</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=6"> 6 BLANDAREN: VÅREN 2016 Text: Beyond Construction</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=7"> BLANDAREN: VÅREN 2016 7 I KLARTEXT B U D E</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=8"> 8 BLANDAREN: VÅREN 2016 Bropelarna till </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=9"> BLANDAREN: VÅREN 2016 9 Nordisk trio fixar enorm</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=10"> 10 BLANDAREN: VÅREN 2016 FOTO: ERIK MÅRTENSSON </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=11"> Text: Jesper Stokke </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=12"> 12 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=13"> Text: Maria Landelius </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=14"> 14 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=15"> Tre generationer förverkligar en dröm</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=16"> 16 PROJEKT I FOKUS: LADDJUJAVRI, NIKKALUOKTA </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=17"> bygglov. Området är klassat som både nationalpark</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=18"> 18 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=19"> 1 2 3 1 Rino Fjelde är 19 år. Han är lärling o</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=20"> 20 EN DAG: MÆLEFJELLTUNNELN, ÅRHUS/GVAMMEN 1 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=21"> TEMA: KUNDENS BÄSTA PARTNER 21 Vår egen metod NCC</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=22"> 22 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=23"> NCC Spuma är mark- nadens mest miljö- anpassade p</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=24"> 24 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=25"> Text: Åsa Thoft Foto: Getty Images </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=26"> 26 TEMA: KUNDENS BÄSTA PARTNER Text: Matilda Prae</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=27"> TEMA: KUNDENS BÄSTA PARTNER 27 NCC Compass är vå</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=28"> 28 TEMA: KUNDENS BÄSTA PARTNER Text: Niclas Köhle</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=29"> Text: Maria Landelius, Louise Falborg Foto: Louis</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=30"> 30 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=31"> Text: Malin Westlund Foto: Allas.se, Ecotime.se I</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=32"> 32 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=33"> 1MOT 15 En bil i en bilpool ersätter 15 köp av ny</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=34"> 34 </a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=35"> Text: Matilda Praesto Illustration: Christina And</a> <a title="Beyond Construction Mag 2016-1 SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a65b82d?page=36"> POSTTIDNING B RETURADRESS: NCC, 170 80 SOLNA </a>