If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 25. v. 37 · 2009<br /> =FKF1BI@JK@EDFEK8>L$<M8EJ<br /> D@E><C<OKI8<br /> Gw;8IBIFFD<br /> ■ David Nihl och Susanna Kapusta<br /> var där i fredags – var du?<br /> J@;8E))<br /> DwE.J<G<br /> E{A<›J@;8E)*<br /> DXk$K`eX€ik`ccYXbX%<br /> Inyaprogrammet<br /> ”Cookalong”lagarhon<br /> matidirektsändning.<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> B8IKCv>><I;@E8M8EFI<br /> Googlevetallt<br /> ■ Vår politiska färg, sex- in i minsta detalj. Det berättar datasäkerhets-<br /> uella läggning, intressen och jobb. Google har experten Dan Egerstad för City.<br /> i dag den globala makten att kartlägga människor J@;FIE8)Æ*<br /> EP?<K<I<br /> ?8E;9FCC›J@;<a title="CityM090907.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=1"> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan</a> <a title="CityM090907.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=2"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 (šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090907.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=3"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090907.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=4"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 *šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ</a> <a title="CityM090907.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=5"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC</a> <a title="CityM090907.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=6"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 ,šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ</a> <a title="CityM090907.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=7"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC</a> <a title="CityM090907.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=8"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 .šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ</a> <a title="CityM090907.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=9"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC</a> <a title="CityM090907.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=10"> K l s- av otroliga ris r! erbjudanden! 180x200</a> <a title="CityM090907.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=11"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=12"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 '(šCWbcBkdZ KP:BK@CCJD</a> <a title="CityM090907.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=13"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=14"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 '*šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090907.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=15"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC</a> <a title="CityM090907.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=16"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 ',šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090907.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=17"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=18"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 '.šIfehj </a> <a title="CityM090907.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=19"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=20"> Här och nu.</a> <a title="CityM090907.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=21"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=22"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 ((šD`[ </a> <a title="CityM090907.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=23"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=24"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 (*šD`[ </a> <a title="CityM090907.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=25"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=26"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 (,šCWbcBkdZ KP:BK@CCJD</a> <a title="CityM090907.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=27"> :@KP×DwE;8>.J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090907.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f59c2ac?page=28"> tre veckor kvar Den 27 sept öppnar vi en helt ny</a>