If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HundeSportNr 5-13 đ 114. Årgang<br /> Tidsskrift for<br /> Norsk Kennel Klub<br /> Pris 59,-<br /> Tema: På sporet!<br /> Kom i gang! 12<br /> Alltid lov med fØrerhund 34<br /> Medlemmene mener 38<br /> Bedre atferd med kastrering? 48<br /> Rasepresentasjon:<br /> Hundehelse:<br /> NKKs Atferdsseminar:<br /> Bearded collie 30 Forlenger hundens liv med rehabilitering 42 Fire steg til samspill 54<br /> 26<br /> HOVEDSAMARBEIDSPARTNER:<br /> Helse og<br /> Utvikling<br /> ‡.XQpQ3URWHLQNLOGH<br /> ‡/HGG6HQHURJ%HLQE\JQLQJ<br /> ‡+XGRJ3HOV<br /> ‡)RUG¡\HOVHRJ2SSWDN<br /> 2OMHDY5HQ/DNV<br /> .DURWHQIRU%UXQH5¡GH)DUJHU<br /> TIPS! $OJRVDQIRU0¡UNH)DUJHU<br /> )RUPDNVLPDOW3LJPHQW<br /> 6WHUNRJ*ODQVIXOO3HOV<br /> TILBUD !<br /> 40% på utvalgte varer www.dr-clauders.no<br /> Innhold » nr. 5 mai 2013<br /> » - Velkommen inn! Tor<a title="Hundesport_05_2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=1"> HundeSportNr 5-13 đ 114. Årgang Tidsskrift for N</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=2"> Helse og Utvikling ‡.XQpQ3URWHLQNLOGH ‡/HGG6H</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=3"> Innhold » nr. 5 mai 2013 </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=4"> Nese-vis, så klart! Våren har latt vente på seg </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=5"> oden 29/04-01/06 ngt beho dn ngen rekker. li KA</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=6"> Den ansvarlige hundeeieren Hundefolk er per de</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=7"> Hundetidsskriftet - Holder deg oppdatert på det s</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=8"> Gå spor! Sportrening er en fantastisk aktivitet s</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=9"> Tema: På sporet! Hvorfor trene spor? Det er i</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=10"> Tema: På sporet! </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=11"> 25 kg MEDIUM Alle hunder fra 11 til 25 kg Med a</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=12"> Tema: På sporet! Kom i gang! Det finnes ingen </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=13"> Det fØrste sporet Du trenger verken sporsele el</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=14"> Tema: På sporet! Det er ikke d</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=15"> Dersom hunden surrer seg inn i lina bØr du vente </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=16"> Tema: På sporet! I enden av blo</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=17"> Hunden bråstopper fordi den har fått en godbit i </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=18"> Tema: På sporet! Det Ønskelige er at hunden går s</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=19"> KjØp noe godt til meg når du er på Plantasjen </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=20"> Tema: På sporet! S</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=21"> Tema: På sporet! </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=22"> Tema: På sporet! </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=23"> Lite er mer motiverende enn å vinne en prØve, men</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=24"> 5 i p a r k e n g ( år) lan in d P</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=25"> Tannhelse i Hvert Tygg NYE SPESIAL FORMED</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=26"> Norgespoten Dette er klubbenes og medlemmenes sid</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=27"> Stjerner i sikte Har hunden din oppnådd en fremra</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=28"> Valpekassa Valpekassa er siden for barn og ungdom</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=29"> "Godt å gå barbeint på"-kryssord Send inn lØsning</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=30"> Rasepresentasjon Bearded collie Gjeterhunden fr</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=31"> sjØfarere som kom til Skottland for å kjØpe sauer</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=32"> Rasepresentasjon ofte dette d</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=33"> Gå sommeren i mØte med god Appetitt! Lik Fel</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=34"> Alltid lov med fØrerhund ALLTID VELKOMM</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=35"> I mange tilfeller tØr ikke fØrerhundbrukeren å ta</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=36"> MYE PR. På FØrerhundens dag 24. april var Torunn </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=37"> HUNDENS DAG 8. juni 2013 Bli med NKK på feiringen</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=38"> » HØsten 2012 ble en medlemsunder- sØkelse gjenno</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=39"> Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath. allmenheten, </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=40"> I hvilken grad mener du NKK i dag lykkes i å oppn</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=41"> NKK inviterer til konferanse: HUND & BARN .! </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=42"> Forlenger hundens liv med rehabilitering Stive m</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=43"> Frida Lundin har fulle arbeidsdager med å behandl</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=44"> Den fem måneder gamle labradoren Theo får erfare </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=45"> - Når man skal utfØre munn-til-snute må en holde </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=46"> Et lite fØrstehjelpsskrin for hund er ikke dumt å</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=47"> Bandasjering av poter og bein skal alltid gjØres </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=48"> NKKs seminar Bedre atferd med kastrering? 4</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=49"> Mange hundeeiere blir anbefalt eller Ønsker selv </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=50"> NKKs seminar De som kom på kon- sultasjon had</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=51"> av blant annet glukokortikoider, dehydroepian- do</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=52"> NKKs seminar Testosteron har også den egenskapen</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=53"> 3OXVK3XSS\1RUJH GI DIN HUND DEN VINNE</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=54"> NKKs seminar Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=55"> Seminar 20. - 21. oktober 2012 ATFERD » 20.</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=56"> NKKs seminar tenkelige vis at vi har behov for sa</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=57"> Få mest mulig ut av ditt NKK-medlemskap! Medlems</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=58"> Hundens herpesvirus finnes i store deler av verden</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=59"> transport, utstillinger/prØver, kennelopp- hold, </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=60"> 1BIS: Portugisisk vannhund, INT N SE DK FI UCH KB</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=61"> Gruppe 2, 1BIG: Newfoundlandshund, N UCH NJV-11 </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=62"> N ytt fra Norsk Kennel Klub < m o d </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=63"> Sommerleir og treningscamp - heng deg på! Årets </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=64"> Nytt fra Norsk Kennel Klub » Se våre nettsider f</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=65"> Momskompensasjon for hundeklubber 2013 Alle orga</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=66"> Aktivitetskalender Norsk Belgisk Fårehund Klubb </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=67"> KarmØy Hundeklubb og Norsk Lhasa Apso klubb, Ønsk</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=68"> !! " "</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=69"> Norsk Miniatyrhund klubb Ønsker velk</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=70"> GJØVIK HUNDEKLUBB Ønsker velkommen til </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=71"> NORSK SCHÄFERHUND KLUB </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=72"> HALLINGDALSUTSTILLINGEN 2013 NORSK TIBETANSK TERR</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=73"> TRIPPEL HUNDEFEST I SKIEN den 26 - 2</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=74"> Åsnes og Omegn Hundeklubb og Nor</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=75"> Norsk Kennel Klub inviterer til Internasjonal eks</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=76"> NORSK SCHÄFERHUND KLUB avd. Oslo </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=77"> KjØp og salg Linjeannonsene er forbeholdt privat</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=78"> Neste nummer av Hundesport Foto: Norsk Terrier K</a> <a title="Hundesport_05_2013 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=79"> Trygg hos mor – trygg i Agria. © Johnér Det er </a> <a title="Hundesport_05_2013 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b71912d?page=80"> NYHET Tror du at eksepsjonell ernæring ikke kan </a>