If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HARVESTLAB™ 3000<br /> DATOVÁ A INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE<br /> PRO ÚSPĚŠNOU SPRÁVU<br /> 2 HARVESTLAB™ 3000<br /> REAKCE NA<br /> AKTUÁLNÍ VÝZVY<br /> PRACUJTE EKONOMIČTĚJI A UDRŽITELNĚJI<br /> SE SNÍMAČEM HARVESTLAB™ 3000<br /> ÚVODNÍK 3<br /> Evropští farmáři čelí velkým výzvám. Musí odolávat rostoucímu<br /> tlaku ze strany společnosti a předpisů a zároveň pracovat ekonomicky.<br /> Například jedním z dalekosáhlých politických cílů je v současné době<br /> i zvýšení efektivity výnosu živin, kterého má být mimo jiné dosaženo<br /> prostřednictvím přísnějších předpisů v oblasti životního prostředí<br /> a nižších limitů pro esenciální živiny dusíku a fosforu. V neposlední<br /> řadě čelí více farem než kdy dříve potížím s dlouhodobým udržováním<br /> nebo dokonce zvyšováním úrodnosti půdy.<br /> Pomocí snímače HarvestLab™ 3000 nabízí společnost John Deere<br /> farmářům řešení pro naléhavé případy týkající se úrodnosti, přípravy<br /> siláže a krme<a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=1"> HARVESTLAB™ 3000 DATOVÁ A INTELIGENTNÍ TECHNOLOGI</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=2"> 2 HARVESTLAB™ 3000 REAKCE NA AKTUÁLN</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=3"> ÚVODNÍK 3 Evropští farmáři čelí ve</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=4"> 4 HARVESTLAB™ 3000 Snímač HarvestLab™ </a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=5"> Rozhodování na základě faktů URČ</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=6"> 6 HARVESTLAB™ 3000 HARVESTLAB™3000 OD SP</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=7"> ROZHRANÍ – Inovativní konstrukce zástrčky – Rozh</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=8"> 8 HARVESTLAB™ 3000 NA STOPĚ ŽIVINÁM Hnoji</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=9"> HNOJENÍ 9 KRAVSKÁ A PRASEČÍ KEJDA,</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=10"> 10 H湯jivo lze aplikovat pĚes渞 d</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=11"> NIŽŠÍ NÁKLADY NA MINERÁLNÍ HNOJIVO Hnojivo lze a</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=12"> 12 HARVESTLAB™ 3000 </a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=13"> JOHN DEERE HARVESTLAB™ 3000 (SW 132–LKS 09/17) Lá</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=14"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=15"> Vysoce kvalitní siláž z kukuřice a travin jako zá</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=16"> 16 HARVESTLAB™ 3000 </a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=17"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=18"> 18 LEP</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=19"> STLAČOVÁNÍ 19 NASTAVENÍ DÉLKY ŘEZAN</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=20"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=21"> Zvyšující se náklady na dokončení práce a na zako</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=22"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=23"> KRMENÍ 23 Snadno ovlad</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=24"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=25"> Potenciál tvorby plynu na tunu siláže se</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=26"> 26 HARVESTLAB™ 3000 OPERAČNÍ STŘEDISKO JOHN</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=27"> MNOŽSTVÍ APLIKOVANÉHO DUSÍKU V Kg N/ha Na celé p</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=28"> 28 HARVESTLAB™ 3000 T</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=29"></a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=30"> 30 HARVESTLAB™ 3000 HARVESTLAB™</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=31"> HARVESTLAB™ 3000 31</a> <a title="49AG.2023.104883.01_CZE_CZ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/384361a7?page=32"> KLADNÝ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přesnost systém</a>