If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> RIEšEnIA<br /> STAROSTLIVOSTI<br /> O TRáVnIK<br /> 2017<br /> BIELE<br /> ZLATO<br /> Pozrite sa, akú úlohu zohráva<br /> John Deere v celosvetovom<br /> zbere bavlny<br /> OSVEdČEná<br /> K VA L I TA<br /> V zákulisí nášho moderného<br /> závodu v meste Horicon, USA<br /> náš<br /> SORTIMEnT<br /> Ručne vedené kosačky<br /> Robotické kosačky<br /> Skarifikátory<br /> Záhradné traktory<br /> OBSAH<br /> OSVEdČEná KVALITA<br /> Prečo má z našich záhradných traktorov X300 a X500 každý taký dobrý pocit?<br /> Opýtali sme sa ľudí, ktorí ich vyrábajú v našom závode v meste Horicon, USA.<br /> 16<br /> ZáHRAdnÉ<br /> TRAKTORY<br /> 40<br /> 34<br /> ROBOTIcKá KOSAČKA<br /> 10<br /> VýnIMOČnÉ MYSLE ROZMýšĽAJÚ<br /> ROVnAKO<br /> Profesionálni záhradníci presne vedia, čo chcú<br /> od svojich strojov: kvalitnú konštrukciu a dokonalý<br /> rez, najnovšiu technológiu a vynikajúci servis na mieru.<br /> 4<br /> BIELE ZLATO<br /> Zber bavlny bude vždy <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=1"> RIEšEnIA STAROSTLIVOSTI O TRáVnIK 2017 BIELE ZL</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=2"> OBSAH OSVEdČEná KVALITA Prečo má z našich</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=3"> 4 BIELE ZLATO Zber bavlny </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=4"> 4 MAgAZín BIELE ZLATO Väčšina ľud</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=5"> 5 </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=6"> 6 MAgAZín </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=7"> Keď John Deere v roku 1950 skonštruoval prvý dvoj</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=8"> 8 MAgAZín </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=9"> 9 BAVLnA JE VšAdE Bavlna je jasne najobľúbenej</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=10"> 10 MAgAZín VýnIMOČnÉ MYSLE ROZMýšĽAJÚ</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=11"> 11 V golfe neexistuje druhá šanca. Je to </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=12"> 12 MAgAZín Väčšina ľudí, i keď sa n</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=13"> ROZHOVOR John Clarke je správcom ihriska v pr</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=14"> 14 MAgAZín SILnÉ STROJE Kombajny John</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=15"> nESpÚTAná TAngO Predstavte si kosačku ťahanú 625</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=16"> 16 MAgAZín OSVEdČEná KVALITA Keď nast</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=17"> 17 Vedúci konštruktér prost</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=18"> 18 MAgAZín </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=19"> 19 Na okamih sa zastaví a usmeje sa. “V </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=20"> 20 RUČnE VEdEnÉ KOSAČKY Naše ručne vedené kosačk</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=21"> 21 RAd RUn Jednoduché kosenie – naše kosačky m</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=22"> 22 VYnIKAJÚcE VLASTnOSTI RuČne vedenÉ kosaČky Mod</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=23"> nÔŽ Z pOpÚšŤAnEJ pRUŽInOVEJ OcELE Nôž kosačky je</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=24"> 24 V Y N I K A J Ú C E V L A S T N O </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=25"> OpTIMáLnE pLnEnIE ZBERnÉHO KOšA Vďaka systému Tu</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=26"> 26 šíRKA ZáBERU 40 — 43 cM Modelový Rad select s</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=27"> R43VE Variabilná rýchlosť pojazdu a elektrický št</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=28"> 28 šíRKA ZáBERU 47 cM Modelový Rad select seRies</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=29"> šíRKA ZáBERU 54 cM Modelový Rad select seRies </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=30"> 30 MULČOVAcIE KOSAČKY PRiRodzene efektívne Chc</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=31"> VšETKY MULČOVAcIE KOSAČKY – Špeciálne tvarovaná </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=32"> 32 ELEKTRIcKÉ KOSAČKY Pohodlie bez eMisií Ak s</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=33"> 33 pOZRITE SA LEpšIE Ak si chcete pozrieť celú</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=34"> 34 ROBOTIcKá KOSAČKA Máte na práci lepšie veci a</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=35"> 35 RAd TAngO E5 SERIES II uĽahČite si Život Ro</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=36"> 36 JEdnOdUcHÉ pROgRAMOVA</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=37"> JEdnOdUcHá OBSLUHA Kosačka TANGO modelového radu</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=38"> 38 SKARIfIKáTORY Revitalizujte svoj tRávnik Ne</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=39"> d31RE Elektrický skarifikátor s ľahkým podvozkom, </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=40"> 40 ZáHRAdnÉ TRAKTORY Veľké alebo malé, naše záhra</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=41"> 41 RAd X100 Modelový Rad standaRd seRies So ši</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=42"> 42 RAd X100 X105 Rýchlo</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=43"> X115R 3000 m² Rýchlosť jazdy vpred: 8,9 km/h Za</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=44"> 44 MIMORIAdnE VLASTnOSTI tRaktoRy X300 a X500 Rad</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=45"> JEdnOdUcHá A KOMfORTná OBSLUHA Hydrostatické ped</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=46"> 46 M I M O R I A D N E F U N K C I E </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=47"> 47 nASTAVEnIE VýšKY KOSEnIA Výška kosenia sa n</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=48"> 48 RAd X300 Modelový Rad select seRies VšE</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=49"> 49 RAd X500 Modelový Rad select seRies VšET</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=50"> 50 RAd X700 kosiace tRaktoRy s dieselovýMi MotoR</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=51"> VšETKY MOdELY RAdU X700 – Menovitý výkon motora:</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=52"> 52 X950R kosiace tRaktoRy s dieselovýMi MotoRMi </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=53"> ZAdná ČASŤ KOpíRUJE JAZdnÚ STOpU Táto inovatívna</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=54"> 54 KOSAČKY ZTRAK S nULOVýM pOLOMEROM OTáČAnIA be</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=55"> VšETKY KOSAČKY ZTRAK S nULOVýM pOLOMEROM OTáČAnIA</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=56"> 56 pRíSLUšEnSTVO</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=57"> 1 2 KOSEnIE Kvalita kosenia j</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=58"> 58 P R Í S L U Š E N S T V O 1 2 </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=59"> 59 1 122 cm (48 in) 3 4 2 125 cm (49</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=60"> 60 P R Í S L U Š E N S T V O 1 3 4</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=61"> 61 1 2 4 3 5 O</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=62"> 62 Š P E C I F I K Á C I E P R O D U </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=63"> 63 m 47 c R s ad Select Serie R43V </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=64"> 64 Š P E C I F I K Á C I E P R O D U </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=65"> 65 MulČovacie kosaČky R s ad Select Serie </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=66"> 66 Š P E C I F I K Á C I E P R O D U </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=67"> 67 Rad X300 R s ad Select Serie X</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=68"> 68 Š P E C I F I K Á C I E P R O D U </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=69"> 69 Rad X700 Rad Select Series Rad X900 Rad S</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=70"> 70 ÚŽITKOVÉ VOZIdLá gATOR XUV úŽitkovÉ vozidlá </a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=71"> 71 nAšIM pREdAJcOM SA nIKTO nEVYROVná Globálna s</a> <a title="34AG.2016.304130.01_SLO_SK page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/5a69d2e8?page=72"> JOHn dEERE pOTEší cELÚ ROdInU oficiálny tovaR PRe</a>