If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2 • 2018<br /> LA<br /> A<br /> JÄRNRÖR MARKEN<br /> I<br /> FRÅ JU A T J<br /> II I<br /> N L LL<br /> U<br /> SKOGFORSK – E ÖVERKÖRD GE BANK<br /> N<br /> N<br /> FÖRRÄD SK<br /> I<br /> CH JURIDIK: MED SAMVERKAN SOM MÅLBILD<br /> EKONOMI O<br /> En väntan som ger ett vakuum<br /> Lastvägen 52<br /> tfn 0980 - 618 80, 618 90  070 - 538 18 80<br /> e-mail: ostermalmsbil@swipnet.se<br /> hemsida: ostermalmsbil.com<br /> Innehåll<br /> sid 18<br /> sid 22<br /> sid 28<br /> Innehåll<br /> Att planera hundra år framåt sid 5<br /> Inventering av nyckelbiotoper sid 6<br /> Nu går det som tåget… sid 8<br /> En överkörd gendatabank sid 10<br /> Björnen kom rakt emot mig sid 11<br /> Förrädiska järnrör i marken sid 12<br /> Skogsbrukare i själ och hjärta sid 14<br /> Vägens vinster sid 16<br /> Försäkringsläge efter branden sid 18<br /<a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=1"> NR 2 • 2018 LA A JÄRNRÖR MARKEN I FRÅ JU </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=2"> Lastvägen 52 tfn 0980 </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=3"> Innehåll sid 18 sid 22 sid 28 Innehåll</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=4"> 510 DET BÄSTA STYRSYSTEMET FÖR DITT LOG MAX AGGRE</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=5"> vara ångt ”en förnybar rå för produkter l bortom</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=6"> Aktuell näringspolitik Jonas Eriksson, näringspol</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=7"> beiotoper startar inom en 5 x 5 kilometersruta få</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=8"> Virkeskrönika Krönikör: Patrik Jonsson, marknadsc</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=9"> ANPASSAD EFTER DINA V NORDENS MEST SÅLD</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=10"> Skogforsk – en överkörd ge Trafikverket har prese</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=11"> gendatabank Björnen kom </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=12"> Förrädiska järnrör i marken Tage Burman i Lappv</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=13"> Barry Lindmark, till vänster, och Tage Burman har</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=14"> Skogsbrukare – i själ och hjärta Elisabeth Sand</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=15"> FÖR SÄKERHETS SKULL BJUDER VI DIG PÅ SKYDDSUTRUST</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=16"> Vägens vinster I Sverige finns mer än 21 000 mil </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=17"> Gustav Karlefors, skogsinspektor, Per Hallgr</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=18"> Försäkringsvärden brann upp Årets sommar går till</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=19"> för en halv miljardVägnät ses över </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=20"> Ny an 2 / </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=21"> nons 2 Huvudkontor: K</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=22"> Från Julia… Sverige är ett mycket långt land. För</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=23"> Norr och söder i siffror Skillnaderna i förutsätt</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=24"> ”Lövmass volymen ä ofta hälfte av uttage vid en g</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=25"> ”Här upp är det nä bara tall s gäller” Julia Bj</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=26"> En väntan som ger ett Paret Resoluth har i många </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=27"> vakuum – Köparen är låst av det här. Han kan in</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=28"> Lantmäteriet spetsar till u Förändringsresan fort</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=29"> ill uppföljning av ärenden Under hösten 2017</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=30"> Ekonomi och Juridik Norra Skogsbyrån • telefon: 0</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=31"> de juridiska ramarna. Paketeringen gör att Lantmä</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=32"> Ett fotografi berättar Historiska bilder och före</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=33"> Lavskrikan – kär fågel med många namn Lavskrikan</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=34"> TA DIN SKOG PÅ ALLVAR. DET GÖR VI. MOTORSÅG MS 20</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=35"> Användning av drönare i skogen kan effektivisera </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=36"> Mer skog till barnen Pysselglada barn på fr</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=37"> – Det kanske roligaste med naturmaterial är </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=38"> Naturen sprids öv s rytm er världen De spelar fö</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=39"> Ljudet från en gren som knäcks spelas in och kan </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=40"> Skogsägarkorsordet nr 2-2018 NYN</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=41"> Välj en kvalitetstank! ADR-godkänd IBC-beh</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=42"> Nytt forskningsprogram för fossilfri transport Tr</a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=43"> Nyhet! Valtra </a> <a title="Skogsmagasinet 2/2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/a01ea72e?page=44"> B Posttidning B Returer till: Norra Skogsägarna </a>