If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2 • 2019<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> Sorteringen synades i Sävar<br /> rra Timber News nr 2/2019 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> TVÅ STARKA FÖRENINGAR<br /> SKRIVER HISTORIA<br /> NORRA-BYGMA-GOLFEN<br /> <br /> <br /> N<br /> Erik Eliasson, marknadschef<br /> Norra Timber och<br /> NWP går samman!<br /> I vår bransch svänger det som bekant väldigt snabbt. Uppgångar i hög-<br /> konjunkturer svänger till nedgångar i rasande takt. Variabler som på-<br /> verkar utvecklingen är många men jag väljer att lista följande exempel: till-<br /> gång till timmer, byggkonjunktur, valutakurser och samhällets syn på trä.<br /> Sammantaget skapar alla dessa faktorer en extrem komplexitet i branschen.<br /> Ett faktum som leder till att vissa enheter växer medan andra tyvärr slås ut.<br /> Vi inom Norra Timber och NWP ser ljust på fram<a title="Norra Timber News_19-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=1"> NR 2 • 2019 o NEWS Sorte</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=2"> Erik Eliasson, marknadschef Norra Timber </a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=3"> DEN NYA FÖRENINGEN Namn: Namnet och en ny profil </a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=4"> Paket från Norra Timbers sågverk i Sävar och Kåge</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=5"> Björn Westman, marknadschef Varberg Timber. är </a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=6"> En väldigt viktig faktor är dock att sågverken re</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=7"> Ett femtiotal ivriga deltagare hade samlats för e</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=8"> Pär Lärkeryd blir hedersdoktor FOTO: Mikael Lundg</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=9"> Bävern – eftertraktat energiknippe Bävern – den f</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=10"> En åskådare upptäcker oftast bävern när den simma</a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=11"> Kontakta oss! www.norratimber.se Marknadschef </a> <a title="Norra Timber News_19-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a529dbb8?page=12"> www.norratimber.se </a>