If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Timber<br /> News<br /> Nr 1 • 2021<br /> Norra<br /> Den<br /> stekheta<br /> träråvaran<br /> Hållbara<br /> samarbeten<br /> på en stormig<br /> marknad<br /> Doften av trä<br /> ska locka<br /> tillbaka unga<br /> Norra Timber News nr 1 2021 1<br /> LEDARE<br /> Den<br /> stekheta<br /> träråvaran<br /> Det senaste halvåret har trävarumarknaderna världen över verkligen visat vilken<br /> turbulent bransch vi alla är verksamma i. Den extrema utvecklingen för trävaror<br /> har varit riksnyhet med flera artiklar i de största tidningarna i Sverige. Det talas<br /> från analytiker om en ny grön supercykel. Ett annat perspektiv av utvecklingen<br /> är den stress som ni trävaruköpare upplever när ni, oavsett tjocklek på plånbo-<br /> ken, inte får köpa de önskade mängderna och säljarna känner att de inte kan<br /> tillgodose allas behov i dagsläget. I min förra ledare skrev jag att våra mest<br /> trogna<a title="Norra Timber News 21-1_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=1"> Timber News </a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=2"> LEDARE Den stekheta träråvaran Det senaste ha</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=3"> REPORTAGE Hållbara samarbeten på en s</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=4"> ”Tack vare vår starka skogsorga- nisation</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=5"> ”Jag har aldrig sett något liknande</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=6"> ”Vi är en långsiktig partner” Optimera är e</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=7"> ”Det känns tryggt” Perssons Träteknik är ett a</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=8"> ”En stark marknad i vågor” Den egyptiske aff</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=9"> Tack för att du svarat Norra Timber har, på uppdr</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=10"> Vi skapar vinnan Norra Timbers försäljningsorgani</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=11"> de samarbeten! ra en årlig affärsvolym på en milj</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=12"> NOTISER Norra Skog går enligt plan Norra Skog</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=13"> Värt att veta – Norra Timber Norra Timbers indus</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=14"> REPORTAGE Doften av trä ska locka tillbaka un</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=15"> - Det finns flera dimensioner av trä, bland annat</a> <a title="Norra Timber News 21-1_SV page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a56facee?page=16"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Fö</a>