If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 1 • 2019<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> Nytt chefsteam på Sävar såg<br /> rra Timber News nr 1/2019 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> SATSNINGAR I KÅGE SÅG<br /> BRANDEN I SÄVAR<br /> <br /> <br /> N<br /> Erik Eliasson, marknadschef<br /> Granbarkborrar och<br /> minskat byggande!<br /> I vår bransch svänger det väldigt snabbt. Detta är inte helt obekant för<br /> de flesta som jobbat några år med virkesköp eller försäljning. Den senas-<br /> te svängningen beror på ovälkomna små djur och inbromsat byggande.<br /> Men låt mig börja med djuren, eller närmre bestämt granbarkborren.<br /> Den växande produktionen av sågad gran har under senaste halvåret<br /> hamnat i brädgårdar istället för hos kunder i främst södra Sverige och<br /> Finland. Det har med svagt fallande priser skett en lagerförflyttning från<br /> köpare till<a title="Norra Timber News_19-1_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=1"> NR 1 • 2019 o NEWS Nytt </a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=2"> Erik Eliasson, marknadschef Granbarkbor</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=3"> Satsningarna i Kåge såg motiverar P-G Per-Gu</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=4"> vi håller på med nu är ett bevis för det, häv- da</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=5"> Fredrik Samuelsson, ny sågverkschef vid Sävar såg</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=6"> På sliperiet hålls sågbanden i toppskick med avan</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=7"> Personal från sågen guidar intresserade besökare </a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=8"> Branden i Sävar ölöäläläölöäläöläl Torsdagen den</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=9"> En eftermiddag i april utbröt en kraftig brand på</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=10"> – det öppna landskapets symbol I Norra Timber Ne</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=11"> Kontakta os även för storspoven. Arten</a> <a title="Norra Timber News_19-1_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0f7d97c?page=12"> www.norratimber.se </a>