If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NORRA SKOGS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021<br /> Hållbarhets-<br /> redovisning<br /> 2021<br /> 2<br /> INNEHÅLL<br /> Innehåll<br /> Vår vision 4<br /> Syfte och ambition 5<br /> Norra Skogs hållbarhetspolicy 6<br /> Medlemmen i centrum 7<br /> Intressenternas viktigaste<br /> hållbarhetsfrågor 8<br /> Väsentlighetsanalys 12<br /> Hållbarhetsdimension - Ekologisk 14<br /> Hållbarhetsdimension - Ekonomisk 18<br /> Hållbarhetsdimension - Social 22<br /> Viktiga mål och utfall för<br /> Norra Skog 30<br /> Risker och riskhantering 34<br /> Bidrag - Äkta hållbarhet 38<br /> Styrelsen och verkställande direktör för Norra<br /> Skog ekonomisk förening, organisationsnummer<br /> 794000-2665, inbjuder till läsning av förening-<br /> ens hållbarhetsredovisning. Redovisningen<br /> gälle<a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=1"> NORRA SKOGS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Hållbar</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=2"> 2</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=3"> INNEHÅLL Innehåll Vår vision </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=4"> VISION OCH DRIVKRAFT Vår vision Norra Skogs</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=5"> SYFTE OCH AMBITION Syfte och ambition Norra</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=6"> NORRA SKOGS HÅLLBARHETSPOLICY Norra Skogs h</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=7"> NORRA SKOGS HÅLLBARHETSPOLICY </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=8"> MEDLEMMEN I CENTRUM Medlemmen i centrum I </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=9"> INTRESSENTERNAS VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=10"> INTRESSENTERNAS VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR I</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=11"> INTRESSENTERNAS VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR I</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=12"> VÄSENTLIGHETSANALYS Väsentlighets- analys </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=13"> VÄSENTLIGHETSANALYS Ständig tillväxt Skog</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=14"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKOLOGISK HÅLLBARHETSDIME</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=15"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKOLOGISK Medlemmar ger </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=16"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKOLOGISK HÅLLBARHETSDIMENS</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=17"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKOLOGISK NORRASSKOGSVÄSE</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=18"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKONOMISK HÅLLBARHETSDIME</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=19"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKONOMISK Som ett kooper</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=20"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKONOMISK Effektiv logist</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=21"> HÅLLBARHETSDIMENSION EKONOMISK HÅLLBARHETSDIMENS</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=22"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL HÅLLBARHETSDIMENSI</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=23"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL Föreningens me</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=24"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL information för m</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=25"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL PEFC PEFC är en</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=26"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL Norra Skog ett nä</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=27"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=28"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL lokala skydds- k</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=29"> HÅLLBARHETSDIMENSION SOCIAL KOPPLING TILL NA</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=30"> VIKTIGA MÅL OCH UTFALL Viktiga mål och utfa</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=31"> VIKTIGA MÅL OCH UTFALL </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=32"> VIKTIGA MÅL OCH UTFALL Skog har som målsättni</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=33"> VIKTIGA MÅL OCH UTFALL </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=34"> RISKER OCH RISKHANTERING Risker & riskhante</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=35"> RISKER OCH RISKHANTERING EKOLOGISK – BIDRAG </a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=36"> RISKER OCH RISKHANTERING EKONOMI – EKONOMISK</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=37"> RISKER OCH RISKHANTERING SOCIAL – SYSSELSÄTT</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=38"> BIDRAG- ÄKTA HÅLLBARHET Bidrag- Äkta hållba</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=39"> 39</a> <a title="H&aring;llbarhetsredovisning 2021 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdfbe9fc?page=40"> Följ oss på sociala medier </a>