If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Medlem<br /> Medlemstidning från Norra Skog Nummer 1 • 2023<br /> Piteå sbo<br /> firar 60-års<br /> jubileum<br /> Det svenska<br /> ordförande-<br /> skapet<br /> och skogen<br /> Historisk<br /> investering<br /> i Kåge<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Att vara självständig<br /> företagare och ändå<br /> jobba gemensamt<br /> När jag för första gången blev skogsägare<br /> var det därför att min far valde att påbörja<br /> generationsskiftet genom att skänka en<br /> fjärdedel vardera av sin fastighet till mig<br /> och mina två systrar, själv behöll han den<br /> sista fjärdedelen. Jag hade ännu inte fyllt<br /> 20 år vid den tidpunkten men skogen var<br /> redan då viktig för mig, jag hade jagat<br /> med min far sedan jag var riktigt liten och<br /> tjänat fickpengar som tonåring genom att<br /> sätta skogsplantor och hugga lövstörar<br /> för leverans till aluminiumsmältverket i<br /> Sundsvall. Att jag samtidigt också blev<br /> egen företagare r<a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=1"> Medlem Medlemstidning från Norra Skog Nummer 1 • </a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=2"> LEDARE Att vara självständig företagare och</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=3"> Tillsammans kan vi påverka! För mig som medlem i </a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=4"> REPORTAGE Har du lämplig mark för skogsträdsfö</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=5"> vidare och vi har nu sedan några år fått förädlat</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=6"> MIN FÖRENING Hållbart byggande V Ä L K M </a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=7"> Nyanställningar Elvira Bystedt, Produktionsspecia</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=8"> NÄRINGSPOLITIK Knärot extra vanlig i Jämtland S</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=9"> KRÖNIKA NÄRINGSPOLITIK Det svenska ordförandes</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=10"> MIN FÖRENING Viltvårdsområde - en markägarföre</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=11"> Norra Skogs styrelse har beslutat att investera d</a> <a title="Medlem i Norra Skog 1/2023 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddbcda79?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ 202</a>