If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> VåRkAMpAnJe ReiMe’s BåspRogRAM<br /> STanDarDprogram for STøping og Skruing Til båSgulv<br /> Velg mellom våre<br /> 3 bestselgere!<br /> Reime tina<br /> kortbås, rimelig kvalitetsinnredning<br /> ta kontakt<br /> for gode<br /> tilbud!<br /> DemaTron 50T<br /> Reime langbås<br /> for skruing<br /> Utskiftingsmodell<br /> Alle typer kan leveres som<br /> utskiftningsmodell for skruing<br /> på eksisterende krybbekant.<br /> Reime Gullros 90<br /> kortbås og langbås med stenging<br /> Melking Med fokUs på lønnsoMhet<br /> • Melkeindikator til båsfjøs med<br /> individuell kalibrering<br /> • StimoPuls for rask og optimal<br /> melking<br /> • Elektronisk motor til avtagning<br /> uten luftforbruk<br /> • Kan enkelt monteres på alle typer anlegg<br /> • Krever ingen oppdimensjonering<br /> av melkeanlegget<br /> • Produsert av GEA Farm Technologies –<br /> Westfaliasurge<br /> ta kontakt<br /> for gode<br /> tilbud!<br<a title="Buskap 04 2009.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=1"> </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=2"> VåRkAMpAnJe ReiMe’s BåspRogRAM STanDarDprogram fo</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=3"> Medlemsblad for Geno Redaksjon Tlf. 95 02 0</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=4"> </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=5"> KjØnnsseparert sæd – nye muligheter LEDER ■ I</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=6"> 6 AVL Anne Guro Larsgard Avlskonsulent</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=7"> En liten Økning i dØdfØdsler i 2008 gjØr det nØdv</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=8"> FORSKJELLIG Feil tall i lista over hØystytende b</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=9"> Beitekvaliteten forteller deg hvilken FORMEL som </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=10"> Nesten tre ganger Haga AVL Egil Hersleth Ekspor</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=11"> ■ Tre blad Haga – eliteoksene 10039 Haga og</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=12"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree tekst og foto rasmus.</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=13"> GTI samdrift, Sola i Rogaland ■ Tor Gunnar ØstebØ</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=14"> FØrst med robot på fôrbrettet fortsetter fra for</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=15"> 1 av 3 melkeprodusenter i lista over de mes</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=16"> Fôrplanlegging til ungdyr FÔRING Øystein Havre</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=17"> ■ Dyr i vekst bØr eta mest mulig grovfôr.</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=18"> KJØTT Ingvar Selmer-Olsen Spesialrådgiver Fôring</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=19"> Det er gode muligheter til å styre tilveksten på </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=20"> Optimal tilvekst på NRF-okser fortsetter fra for</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=21"> Vektpakke Vektpakke A B </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=22"> KJØTT Kristoffer SkjØstad Tine kristoffer.skjost</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=23"> Tabell 1. Økonomiske differanser mellom forskjell</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=24"> Mer kjØtt eller mer mjØlk på Øko-bruket? fortset</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=25"> VI ER STOLTE AV Å PRESENTERE: LELY ASTRONAUT A3 N</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=26"> KJØTT Silke Hansen Biolog og gardbruker Tekst og</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=27"> med kastrater Oppsummering av kalkyler for okser</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=28"> Ekstensiv kjØttproduksjon med kastrater fortsett</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=29"> Klar for ny sesong! Ensil tar vare på næringsinnh</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=30"> 30 FÔRING Dag Henning Edvardsen Fagsjef</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=31"> Sprayfo melkeerstatning Med Sprayfo får </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=32"> REPORTASJE Solveig Goplen tekst og foto solveig.</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=33"> Kringla ligger i Nausdal kommune i Sogn og Fjoran</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=34"> ÅrsmØte STORT ENGASJEMENT Geno ORGAN</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=35"> Aktive og entusiastiske årsmØteutsendinger preget</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=36"> Prisdryss ORGANISASJON Rasmus Lang-Ree tekst og </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=37"> Prisutdelingene er et hØydepunkt under Geno-årsmØ</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=38"> KYR I HAVGAPET – ANDØYA 08 (fra venstre) 551 fØdt</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=39"> </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=40"> 40 Lesernes side Ved innsending av digita</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=41"> KJØNNSSEPARERT SÆD Ferskvann Ønsker du flere «b</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=42"> FÔRING Ingunn Schei Tine Rådgiving ingunn.schei@</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=43"> Tal frå Kukontrollen syner at kviger som er unge </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=44"> Alder ved fØrste kalving og avdrått fortsetter f</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=45"> U20 kalvedrikksautomat GjØd</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=46"> REPORTASJE KolbjØrn NybØ Regionsansvarlig Helset</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=47"> I Åfjord har de satt det forebyggende helsearbeid</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=48"> 48 INNREDNING ■ For å finne ut</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=49"> Beiteslipp! OKTAN Trondheim - Foto: Vera GjersØe</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=50"> Del 2 ATFERD Britt I. F. Henriksen Bioforsk Økol</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=51"> Kalvane bØr plasserast slik at det er lett å ha t</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=52"> Slik vil kalven ha det fortsetter fra forrige si</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=53"> FORSKJELLIG Anne Cathrine Whist Fagsjef helse, </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=54"> REPORTASJE Erling Mysen frilansjournalist tekst </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=55"> Jorra samdrift i Alta i Finnmark, 40–30–30 samdri</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=56"> 56 FÔRING Kusignaler ■ Kyrne sorterer alltid gr</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=57"> Foto: frukt.no </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=58"> Ulike syn på bruk av spenedypping HELSE Magne</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=59"> spene overstig potensialet for dette tiltaket. Då</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=60"> 60 FÔR BjØrn Lilleeng Norsk Landbruksrå</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=61"> - erfaring - kunnskap - fleksibilitet - kv</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=62"> FORSKJELLIG Ingrid Haug Fagsjef melkekvalitet/ k</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=63"> ■ For å hindre at sporer fØlger med graset inn på</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=64"> Stor og lykkelig? Hva er det egentlig s</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=65"> ■ Sett av god tid til planlegging. Denne pla</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=66"> FÔRING Astrid Sandvik Rådgiver Norsk landbruksrå</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=67"> Det er naturleg og godt for dyra å gå på beite og</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=68"> 68 FORSKJELLIG Jo Gjestvang Advokatfull</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=69"> SpØr etter Magnesium-mangel? Beitekramper? </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=70"> 70 NYTT FRA StorfekjØttkontrollen Redigert av</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=71"> Smått til nytte Sand billigere enn sagflis En Far</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=72"> 72 Gode råd for mindre mastitt 1. Sjekk kua fØr </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=73"> Medlem w</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=74"> Service-sider FjØsinnredning/utstyr Brunsby Øs</a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=75"> Ferskvann reklamebyrå Vårslipp! – fl tt </a> <a title="Buskap 04 2009.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/f44390bd?page=76"> B Returadresse: </a>