If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 33. v. 36 · 2009<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> @BMvCCJDvCC<I;<K<br /> :@KP><I;@>8CCK@E={I<br /> JC8><KFDJBwE<<br /> )+<br /> DwE*(8L><br /> AF99›P8JD@E<B@I@8E›J@;8E(/<br /> IXdX[Xe`X]]€ijc`m\k%<br /> ”Jagtyckerinteatt<br /> fastanskahindraen<br /> isinaarbetsuppgifter.”<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> =FKF1:?I@JK@8EI?<E<br /> 8I9<KJD8IBE8;<br /> UNGASFLYKT<br /> FRÅNFACKET<br /> FORTSÄTTER<br /> Baravartredjeanställdunder24årärmedlem<br /> QDen svenska arbetsmarknadsmodellen, med fackligt drivna förhandlingar och<br /> kollektivavtal som några av hörnstenarna, kan komma att raseras. Ända sedan<br /> 1990-talets mitt förlorar facken medlemmar – men de senaste två åren sker det<br /> i högre takt, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån. J@;<a title="CityM090831.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=1"> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan</a> <a title="CityM090831.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=2"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 (šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=3"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 :</a> <a title="CityM090831.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=4"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 *šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ.</a> <a title="CityM090831.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=5"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=6"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 ,šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ.</a> <a title="CityM090831.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=7"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' UPPLE</a> <a title="CityM090831.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=8"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 .šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ.</a> <a title="CityM090831.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=9"> Sängjätten Malmö l s- av otroliga ris r! erbj</a> <a title="CityM090831.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=10"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 '&šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=11"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=12"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 '(šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=13"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=14"> Höstens nybörjarkurser! </a> <a title="CityM090831.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=15"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=16"> Här och nu.</a> <a title="CityM090831.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=17"> </a> <a title="CityM090831.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=18"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 '.šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=19"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=20"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 (&šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=21"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC1</a> <a title="CityM090831.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=22"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 ((šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090831.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=23"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=24"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 (*šIfehj KP:BK@CCJDJ.)(*</a> <a title="CityM090831.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=25"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' D<AC1</a> <a title="CityM090831.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=26"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 (,šIfehj </a> <a title="CityM090831.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=27"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 D`[š(- NÖJE VIMMEL </a> <a title="CityM090831.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=28"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 (.šD`[ KP:BK@CCJDJ.)(*'</a> <a title="CityM090831.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=29"> </a> <a title="CityM090831.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=30"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 A</a> <a title="CityM090831.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=31"> Nu switchar vi från Regementsgatan till Fridhemst</a> <a title="CityM090831.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=32"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 )(šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ</a> <a title="CityM090831.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=33"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=34"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 )*šCWbcBkdZ KP:BK@CCJDJ</a> <a title="CityM090831.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=35"> :@KP×DwE;8>*(8L>LJK@)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090831.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/fd3c9b3d?page=36"> fyra veckor kvar Den 27 sept öppnar vi en helt n</a>